4 תשובות
כן
וריבוע אדום יכול להיות תמונה או סרטון בלי קול
כן.
סרטון - סגול
תמונה - אדום
הודעה - בועת דיבור כחולה
סגול - משהו עם קול (בקיצור סרטון)
אדום - משהו בלי קול (תמונה או סרטון)
כחול - הודעה
באותו הנושא: