6 תשובות
גם וגם לרוב אחרים
כמו שכתבה מעליי
אם אני רוצה לדבר עם מישהו אז אני ואם הוא רוצה לדבר איתי אז הוא
לרוב הצד השני אבל לפעמים גם אני.
גם וגם לרוב אני לפחות השיחות שכן זורמות
מישהו ששולח לי