תשובה אחת
אם את רוצה לעשות דרכון את צריכה ללכת למשרד הפנים אבל תקבעי תור כי זה שעות לחכות בלי