2 תשובות
ממספר נושאים עיקריים: וקטורים, טריגונומטריה וגאומטריה, מספרים מרוכבים בעיות גדילה ודעיכה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ולכן ע"מ ללמוד את הנושאים בשאלון זה יש לדעת אלגברה, גאומטריה וחדו"א ברמה מספקת.