3 תשובות
אלו כל הנושאים -
הסתברות
סטטיסטיקה
התפלגות נורמלית
טריגונומטריה במרחב
טריגונומטריה במישור
אלגברה
סדרות חשבוניות והנדסיות
גדילה ודעיכה

הכי קל זה התפלגות נורמלית , טריגו במישור, סטטיסטיקה , אלגברה וסדרות חשבוניות.
לי היה קל;
סטטיסטיקה
התפלגות נורמלית
טריגו - הכל
הסתברות
לא ממש אהבתי סדרות
וגדילה ודעיכה לא עשיתי בגלל שהיה בחירה - אז לא עשיתי
הכי קל לי זה התפגות נורמלית, טריגו במישור סטטיסטיקה והסתברות ולבסוף סדרות חשבוניות אני מחשיב סטטיסטיקה והסתברות ביחד