5 תשובות
אני לא זוכרת את הנושאים, מהם?
שואל השאלה:
הנדסה אנליטית,בעיות מילוליות, אנליזה א,אינטגרלים,אנליזה ב
אנונימית
בשבילי אינטגרלים היה קשה
אינטגרלים ללא ספק
יש נושא קשה ב803?