תשובה אחת
כי מדינת ישראל נמצאת במקום חם ואין הרבה גשמים ויש שנות בצורת
אה וגם אנחנו שואבים מים /מים מתאדים