2 תשובות
כיוון ששואבים מים מהכנרת והקו המים רק יורד ומתרחק מהקו האדום
אם הוא עובר את הקו האדום העליון תהיה הצפה

אז שואבים אותו ברגע שהוא עובר אותו