3 תשובות
יאפ
שואל השאלה:
ואם שואלים בכמה מטרים גבוה מפלס הכנרת מקו האדום התחתון . צריך גם לחסר? קו אדום תחתון שווה 213.00-
כן אם צריכים הפרש תמיד צריך לחסר