2 תשובות
הוא היה האדם הכי ענו בכל ההיסטוריה
עניו וזה נישאר עניו