2 תשובות
סבלנות, גישה טובה, תקשורת טובה
סבלנית, מקבלת, שתקשיב, שתדע להיות קשה אבל לשחרר כשצריך