7 תשובות
סבלני, קשוב, אכפתי.
להקשיב לאנשים אחרים.
יש הבדל בין לשמוע מה אדם אומר לך, לבין אתה באמת מקשיב למה שהוא אומר לך.
סבלני, אמפתי ויכול להיות רודף בצע מאיפה לי חח
אחד שלא מתנשא, לא נותן תחושה שהוא יותר חשוב, סבלני והעיקר אחד שיש לו רגש
להקשיב לאחרים ובאמת לרצוב לעזור להם ולהתעניין בהם, ולא רק לעשות את עצמו כאילו אכפת לו מהם, וגם לדעת להרגיע ולייעץ עצות נכונות וטובות.
אנונימית
לא שיפוטי, מבין, מקבל, סבלני תומך ואכפתי
רגיש, תומך, מבין, מקבל, יודע, מתחשב, סבלני,
אנונימי