10 תשובות
בחלל אולי, לא בעולם הזה בכל מקרה.
כפר סבא
אני תולעת בלי תולעת
מאוד כחם
כמעט בכל מקום, אם אתה חכם מספיק, תוכל לזהות אותם.
בכל מקום, הם פשוט משחקים אותה טיפשים כי הם רואים שכולם כאלה...
Hoy soy dvora, כפר סבא זה בנגב
בקיצור, לא פה
תוכניות למידה מתקדמת