3 תשובות
150 אלה אם כן סגרת עם המעסיק אחרת תלוי במקום העבודה
150%.
150% לא כולל שעות נוספות
D.Z