4 תשובות
לא.
יש מקומות ב1 לחודש, יש מקומות ב5 לחודש
יש כאלה שבראשון לחודש
אצלי קיבלתי ב7 לחודש