4 תשובות
לא.
מחשיבים את כל מה שעבדת עד היום שקיבלת משכורת
ממש לא
מחשבים לך על החודש הקודם, מה1 עד ה31
בעשרה ימים האלה עושים תלושים והכל ואת מקבלת את הצק בעשירי ברוב המקומות כי לפי החוק מותר להם לשלם עד 10 של לודד אחרי