4 תשובות
כחול אני תמיד כחול
אנונימי
כחול
אנונימית
כחול