3 תשובות
בכל הארץ אבל הרוב בדרום
כל הארץ, אבל בעיקר בדרום
כן,