6 תשובות
כיפת ברזל
כיפה של דוסים
כיפת ברזל תמיד
כיפת ברזל
כיפת ברזל
כיפה אדומה