5 תשובות
היום
היום ב21:00
הערב ב 21:00
יש פרק כפול.

מי לקח בהתערבות
אתה או החבר?
בדרך כלל במלחמות אבל יש חלק גם בשגרה