3 תשובות
ואת השטחים הפתוחים
אנונימית
כן
נכון!!!!!!