2 תשובות
כן מה הקשר המשכנו הלאה אז למי אכפת
לא חוזרים לאקס