3 תשובות
להקיא
לנסות לשתות, ולהיות ליד כיור או עם שקית למידה ותקיאי
בדיקת הריון