6 תשובות
כן החליפו, השעה 9:02
כן עכשיו 9:02
כן ,תשע ושתי דקות
כן,החליפו
עכשיו 9:03 והחליפו.
9:10