6 תשובות
ב2 עוברים לשעון חורף
אנחנו נקום מוקדם יותר
אנונימית
ב2 בלילה חוזר להיות 1 בלילה, זה מתעדכן אוטומטית
ישנים עוד שעה למשל במקום לקום ב6 קמים ב7
זה לא ככה^
ישנים עוד שעה רק בקיץ^
אנונימית
לא, בקיץ ישנים שעה פחות