6 תשובות
שואל השאלה:
מבלבל אותי כל העניין הזה
אנונימית
את לא יודעת חשבון פשוט...
אנונימית
שואל השאלה:
דבר ראשון השניה קמתי
דבר שני לא זכרתי אם זה שעה קדימה או שעה אחורה
אנונימית
אנונימית
מה הקשר?
זה מבלבל העניין הזה.