7 תשובות
15 שעות וחצי
16 עכשיו 4
15 וחצי
15 וחצי שעות
אה ב-וחצי ישנת. אז 15 וחצי