תשובה אחת
אני התפחתי בצק שמרים ללילה. הבצק היה יותר קל לעבודה מבדרך כלל.
לא חושבת שאסור..