7 תשובות
היהדות היא דת
היהודים הם עם
אנונימית
גם דת וגם לאום
גם
גם
וגם
היהדות כלאום משמשת מוקד הזדהות
היהדות כדת היא אמונתם המסורתית של היהודים
יהודים הם עם ממוצא שמי
דת.
הלאום היהודי הומצא בגלל שהציונים באירופה קינאו באירופים.
היהודות היא גם דת וגם לאום. וזו לא דעה, זו עובדה.
דת.דת.דת.