11 תשובות
השאלה לא מובנת:/
לבנים אסור להתקלח עם סכין גילוח..
שואל השאלה:
למה אסור?
אנונימי
הנה
אנונימית
בגלל שזה כאילו אתה אוכל חזיר זה אסור.. לא יודעת תסיבה ככה שמעתי.
אנונימית
שואל השאלה:
מה הקשר חזיר לגילוח?
אנונימי
מאיפה אני יודעת מה הקשר ככה אמרו לי.
אנונימי
שואל השאלה:
לפי מה שכתוב בפרשת אמור אסור להתגלח בכלל
אנונימי
לא. אמרו שעדיף לא להתגלח. ואסור להוציא את השערה מהשורש... במכונה אתה לא מוציא אותה... בסכין אתה כן.
אנונימית
שואל השאלה:
כתוב זקנם לא יגלחו משמע בכלל לא להתגלח
אנונימי
הנה ציטוט:"לא את הפנים אלא את הזקן. התער מוריד את השערה עם השורש. זו דרך השחתה שאסרה התורה. גילוח במכונה מגיע עד לעור, אבל לא מוציא את השערה מהשורש".

"לדברי הרב בדוש, ניתן לגלח את הזיפים ואת הזקן, אם כי לא בדרך השחתה. "אם המכונה לא מורידה את השיער מהשורש - אפשר לגלח על פי ההלכה, כי אין כאן השחתה. אבל על פי הקבלה *עדיף* לא לגלח בכלל. עם זה, כל מקרה לגופו. לכן לדוגמה, בחורי ישיבה צעירים שיוצאים לשידוכים מתגלחים כדי לשמור על מראה צעיר. אחרים מקפידים שלא לגלח. אבל מבחינת איסור הלכתי - ישנו איסור על גילוח רק דרך השחתה".
אנונימית
לא לבנים אסור להתגלח עם סכין בפנים בגלל שזה מוציא דם או משהוו כזה...