תשובה אחת
הוא ממש טוב
יש לאחותי אותו
הוא חזק ממש אבל הוא טוב רצח ועמיד.