3 תשובות
כן, ומדוע שלא? כל עוד הם מגיעים לרמה המתאימה עם ההישגים הנדרשים - ברור שכן.
כן?