2 תשובות
כזה, מושלם
זה .זה מה שיש לי לפחות הוא ורוד שקוף כזה