4 תשובות
המצב בדרום
בחירות 1/2/3
יוקר המחייה -דירות, לימודים גבוהים, מוצרי יסוד (ופיקוח ממשלתי), דלק..
סטטוס קוו
יחסי ישראל-ארה"ב
בהצלחה!!
פשוט על הבחירות
יש לי עבודה לדוגמה מכיתה י כי עשינו את השלושים אחוז ב-י. עשיתי על שחיתות.