תשובה אחת
שהאישה היא עזר כנגדו.

ראיתי בתל אביב גרפיטי "עזר כנגדה" וזה היה משעשע.