8 תשובות
גם לי אוף
גם לי
לכולנו
קטלה את כולכם
גם לי
לי לא