5 תשובות
תקועה
הכדור תקוע בחדר.
הכרית תקועה בתוך הציפית.

זכר זה תקוע
נקבה זה תקועה.
המתנה תקועה
(נקבה)
תקועה !
תקועה