3 תשובות
לא חושבת
אולי אין מיסים אבל גנבים אלה
מעלים מחירים מכיוונים אחרים
בכל אילת אין מעמ
,,
התחברות ל