4 תשובות
הי
קניון ביג אילת פתוח מצאת השבת
קניון מול הים אילת פתוח מ 11.00 ועד 24.00
גם אייס מול פתוח כרגיל (:
אור (:
אבל שבת..
תודה רבה לבורא.
הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד היה קיים, הוא לא נברא, הוא תמיד קיים (אולי אפשר לומר שה' ברא את עצמו ולפניו לא הייתה שום בריה, בכדי לסבר את האוזן), לה' אין התחלה וסוף, עד שה' לא ברא נבראים, לא היה דבר כזה נברא או בריה, ה' ברא את הבריה הזו, בתוך הבריה הזו, ה' ברא שמש, ירח, יום לילה, שהם זמן, בתוך הזמן הזה, הוא ברא אותנו, בני האדם, הוא ברא אותנו כי הוא טוב, ודרך הטוב להטיב, לכן ברא נבראים להטיב עמהם, אך אנו במעשינו הרעים הבאנו עלינו רעות שונות, הקדוש ברוך הוא, ברא אותנו בני האדם, אף על פי, שידע שבני אדם רבים ימרדו בו, שרבים יעשו נגד רצונו. איזה עוד מלך עושה כן? אף אחד. כשבני האדם חוטאים למלך בשר ודם, אותו מלך טובח בהם והורג בהם באותו רגע, אך אין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כן, כשחוטאים לו בני האדם, הוא נותן להם חיים, ועושה איתם ניסים רבים בשעה שחוטאים לו, בשעה שעושים נגד רצונו, ונותן לבריות זמן רב בכדי לתקן מעשיהם הרעים, עד שמגיע העונש. וגם אין אנו יודעים מעשינו הרעים שעשינו בגלגולים קודמים.

מצווה גדולה, לומר בכוונה (ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות, כמו פרקי תהלים והלכות).
בורא עולם, אילו פינו, של כל הנבראים שבראת, ושתברא*, ושלא תברא**, מלא ברכות כגודלך***, זה עדיין לא יספיק להודות לך ולברך אותך מלך העולם, על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת:

בורא עולם, אילו פינו, של כל הנבראים שבראת, ושתברא, ושלא תברא, מלא שירה כגודלך, ולשוננו רינה כגודלך, ושפתותינו שבח כגודלך, עדיין זה לא יספיק להודות לך מלך העולם, על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת:

בורא עולם, קדוש אתה כגודלך, וטהור אתה כגודלך, וברוך אתה כגודלך, ומהולל אתה כגודלך, ומשובח אתה כגודלך, ומפואר אתה כגודלך, וחסיד אתה כגודלך:

ברוך, אתה בורא עולם, ושמך****הגדול והקדוש, תמיד, ביותר מכל הברכות, וביותר מכל התשבחות, ונחמות, והילולים, ופארים, והודאות, ושירות, וזמירות, ורינות, ותהילות, שנכתבו ושנאמרו, ושיכתבו ושיאמרו, ושלא יכתבו ושלא יאמרו*****, לעולמי עולמים, לנצח נצחים, לעד,
בורא עולם, ברוך אתה, תמיד, בברכות האלו כגודלך, וגם אם לא נברך אותך בברכות האלו, אתה ברוך בהם תמיד, ואתה ברוך בהם יותר ממספר כל הנבראים******שבראת, ושתברא, ושלא תברא, לעולמי עולמים, לנצח נצחים, לעד:

* (אם תברא בעתיד)
** (שהרי אתה יכול לברוא ללא הפסקה)
*** (העולם נמצא בתוך ה', ה' פינה מקום בתוך עצמו וברא את כל הבריה הזו, היכן שמסתיימת הבריה הזו, כל מה שיש אחרי זה מסביב זה ה', ואין סוף לגודלו של ה', מה הוא אין לו סוף, כך גם הוא ברוך ומהולל וכו' ללא סוף)
**** ( שם שנאמר בסיני, ושאר שמותיו של ה')
***** (ה' יודע אלו ברכות יש עוד)
****** (חלק מהנבראים הם, מלאכים, שרפים, אופנים, חיות הקודש, שמש, ירח, כוכבים, רוחות, בני אדם, חיות, צמחים, כל גרגיר אבק-בריה בפני עצמה היא, כל גרגיר חול-בריה בפני עצמה היא, כל טיפת גשם-בריה בפני עצמה היא, וכו').
(נוסח מספר 28 מתוך 28)
(אין זכויות שמורות, מצווה להדפיס, לצלם, להעתיק, ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים)
בן