3 תשובות
לא
Aso
לא. זה חג, כמו שבת
מוצאי חג ייפתח. אבל היום בערב ומחר בבוקר לא.