9 תשובות
איטליה
מגדל פיזה קורץ לי
איטליה
איטליה נראה לי
איטליה כל החתיכים במדינה אחת כולם שם חתיכים
לא רק הם מתלבשים הכי יפה בעולם
סולבניה
עדיין לא הייתי בסלובניה אז אני לא יודעת
איטליה
לא שמה ולא שמה