6 תשובות
איטליה.
או יוון או איטליה, מדינות יפות. אני משערת שיוון עדיף.
יוון
כפר בצרפת ואז יבואו אלי מלא צרפתים ויאמרו לי "מדמזאל"