10 תשובות
תל אביב או באר שבע
תל אביב
ברור שתל אביב
תל אביב
תל אביב
באר שבע\חיפה
באר שבע
אנונימית
אני יעדיף בחיפה
באר שבע או חיפה החלטה קשה