12 תשובות
תל אביב או באר שבע
תל אביב
ברור שתל אביב
תל אביב
תל אביב או חיפה
תל אביב
באר שבע\חיפה
רק לא חיפה
באר שבע
אנונימית
אני יעדיף בחיפה
באר שבע או חיפה החלטה קשה