8 תשובות
הקדוש ברוך הוא...
הקדוש ברוך הוא
הקדוש ברוך הוא!:)
הקדוש ברוך הוא
הקדוש ברוך הוא
הקדוש ברוך הוא
הקדוש ברוך הוא..
קב"ה = קדוש ברוך הוא
קב"א = קבוצת איכות בצבא ( נתון של גיוס בצבא )