7 תשובות
כנכתב למעלה או כנזכר למעלה
כנזכר למעלה.. כמו נאמר למעלה משהו כזה..
שואל השאלה:
מעלה לאלוהים או למעלה מה שכתוב למעלה?
אנונימי
כנאמר לעיל.
כנזכר לעיל.
כנכתב לעיל.
כן נראה לי.
כך נכון לגביי.
אנונימי
זה כנזכר לעיל, אבל זה כאילו אני אומרת "אותו הדבר". למשל מישהו אומר "אני רעב" ואם אני רעבה אני אומרת "כנ"ל"..
כַּנַּ"ל כן נראֶה לי

כנ"ל כנזכר למעלה תכתובת
כנ"ל כנזכר לעֵיל תכתובת
כנ"ל כנראֶה לו
כנ"ל כנראֶה לי
עשיתי לך חיפוש קצר במילון קיצורים