12 תשובות
לא.
אני מאמין שאלוהים הוא לא בן אדם כי זה די הורס את הקונספט שלו אז לתשובתך - לא גבר ולא אישה.
אריאנה גרנדה אמרה אז כן
אני לא מאמינה שקיים אלוהים בכלל.
ע"פ הדוקטרינה של הדתות המונותאיסטיות אין לו מגדר.
לא, הקב"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף
בתנך הם פונים לעצמם בלשון רבים.
אני לא מאמין שיש להם מגדר מסויים. (בגלל זה הלשון רבים.) מצד שני.... אני גם לא מאמין שאלוהים קיימים
ףאין לאלוהים תורה ובגלל זה אין לו מין
לא,
הוא ללא מין כי אין לו דמות הגוף ואין לו גוף