4 תשובות
3000 פרחים
וותק של שנה וחצי
שמה מאז החסימה האחרונה(אם היתה)
מעל גיל 15
100 אמינות
3000 פרחים
שנה וחצי באתר לפחות
שנה מאז החסימה האחרונה אם הייתה
גיל 15+
100 אמינות
גיל 15+
3,000+ פרחים
וותק של לפחות שנה וחצי
100 אמינות
לפחות שנה מחסימה אחרונה.
גיל 15
100 אחוז אמינות
3000 פרחים
שנה וחצי באתר ושנה לאחר החסימה האחרונה במידה והייתה
והכי חשוב: ידיעת החוקים והרצון לעזור.