5 תשובות
100 אמינות,
1000 פרחים,
ותק של חצי שנה ויותר,
שלא נחסמת באתר,
מעל גיל 14 ואז להגיש בקשה בצור קשר.
ErO
דרישות: גיל 14 ,+דירוג אמינות של %100 ,1000 +פרחים, ותק של חצי שנה באתר, שנה מאז
חסימה אחרונה - אם קרתה. (חלק מהתנאים גמישים בהתאם לשיקולי המערכת)
100 אמינות
1000 פרחים
חצי שנה ותק
שנה מהחסימה האחרונה (אם הייתה)
להיות מעל גיל 14.
1000 פרחים
וותק של חצי שנה
100 אמינות
שנהה מאז החסימה האחרונה
100 אמינות,
1000 פרחים,
ותק של חצי שנה ויותר,
שלא נחסמת באתר,
מעל גיל 14 ואז להגיש בקשה בצור קשר