7 תשובות
מצטרפת^^
עונה בכיר מעל 501 תשובות אני חושה
עונה בכיר- 500 פרחים
נאמן-
1000 פרחים
גיל 14+
חצי שנה וותק באתר
אמינות 100
שנה מהחסימה האחרונה אם הייתה
עונה בכיר מעל 500 פרחים
נאמן מעל 1000 פרחים מעל גיל 15 מעל חצי שנה בסטיפס שנה מאז החסימה האחרונה ודירוג אמינות 100
עונה בכיר - 500 פרחים
נאמן - גיל 14 ,+דירוג אמינות של %100 ,1000 +פרחים, ותק של חצי שנה באתר, שנה מאז חסימה אחרונה - אם קרתה.
עונה בכיר זה הופך אוטומטית אחרי 501 פרחים
נאמן צריך 1000 פרחים מעל גיל 14 מעל חצי שנה באתר אמינות 100 ואם נחסמת אז שנה מאז החסימה
עונה בכיר 500 פרחים

נאמן 1000 פרחים, 100 אמינות, שנה מחסימה אחרונה, שנה בסטיפס