תשובה אחת
להציב את שיעורי הנקודה למשוואה של המעגל. אם יוצא פסוק אמת אז הנקודה על המעגל. אם פסוק שקר, אז בודקים האם התוצאה של הצבה (באגף של המשתנים במשוואה) גדולה או קטנה מרדיוס של המעגל בריבוע (אגף השני של המשוואה). אם קטנה אז הנקודה בפנים, ואם גדולה אז הנקודה בחוץ.